För hon, flyger iväg som ett pappersflygplan.

Har du någon gång frågat dig själv vart du varit idag om du gjort andra val, gått andra vägar eller om vissa speciella händelser inte hänt just då de hände? Har du någon gång frågat dig själv hur det sett ut om du träffat en viss/vissa person/personer någon annan gång? I en mognare eller omognare tid, i en situation när allt såg annorlunda ut? Har du någon gång frågat dig själv hur ditt liv sett ut om du gjort andra val eller gett något annat svar på frågan?Det har jag.

RSS 2.0